Misyon- Vizyon

Misyonumuz, öğretimde, araştırmada ve uygulamada mükemmeli yakalamaktır. Bölümümüz, öğrencilerine, yenilikçi ders programları ile kuramsal bilginin uygulamaya geçmesini sağlayarak lisans düzeyinde araştırma olanakları sunarak mesleki staj ve gönüllü toplumsal çalışmalar yapma imkanı vererek bu misyonu yerine getirmeye çalışmaktadır. Vizyon Psikoloji Bölümü’nün amacı, mükemmele ulaşmayı hedefleyen öğrenciler ve mezunlar yetiştirmektir.

» devamı

Uzmanlık Alanlarımız

1. Deneysel Psikoloji: Prof. Dr. Umur Talaslı

2. Bilişsel Psikoloji:    Öğr. Gör. Dr. Aslı Bahar İnan

3. Klinik Psikoloji:     Yrd. Doç. Dr. Neşe Alkan                        

                            Öğr. Gör. Dr. İlkiz A. Dikmeer

                            Öğr. Gör. Dr. Mine Cihanoğlu

                            Öğr. Gör. Dr. Dilek Demirtepe

                            Araş. Gör. Gizem Sarısoy

» devamı

Öğrencilerimizden Mesajlar

Elif CETE (2009 mezunu)

Psikoloji Atılım'da daha güzel…

Her şey 2004 yılında 3 saat süren bir sınavla başladı. Hayat o tazecik yıllarında hayatıyla ilgili kararlar vermeye zorlanan her genç için aynıydı. Ama ben ve benim gibi yolu Atılım’a düşenler için farklıydı.. Hala farklı.. Atılım Üniversitesi için de durum farklı değildi. Çünkü Atılım'da ilk defa Psikoloji bölümü var olacaktı ve Psikoloji bölümüne taze beyinler...


» devamı

Deneysel Psikoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Eylül 2007'de açılan “Deneysel Psikoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı” Hayvan Davranışı ve Algı Laboratuvarlarından oluşmaktadır.

Klinik Psikoloji Laboratuvarı

Aralık 2008'de açılan Klinik Psikoloji Laboratuvarı tek taraflı ayna ile birbirinden ayrılan Gözlem ve Görüşme odalarından oluşmaktadır.


Aramıza yeni katılan sevgili öğrencimiz,

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü ailesine katıldınız, sizi başarınızdan dolayı kutluyoruz. Aramıza hoş geldiniz.

Gelecekte meslektaşlarımız olacak siz yeni öğrencilerimizin, başarılı psikologlar ve mutlu, donanımlı bireyler olarak yetişmeniz için gerekli tüm imkanları bünyesinde barındıran Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, idealleriniz ve istekleriniz doğrultusunda gelişiminizi sağlamak Bölümümüzün öncelik verdiği konulardan biridir.

Pek çok öğrencinin severek seçtiği ve çok isteyerek kazandığı Psikoloji Bölümü, çağın ve geleceğin parlak meslekleri arasında yerini almıştır. Psikoloji, insan davranışını, düşünce ve duygularını, bilimsel yöntemler kullanarak anlamaya, açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Psikoloji, insanı anlama bilimi olduğu kadar sanatıdır da. Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün amacı, öğrencilerimizi, mükemmel kuramsal bilgiyle donatırken, daha lisans düzeyinde aktif bir biçimde, Psikoloji’nin uygulama alanlarında da deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bölümümüz, Psikoloji’nin alt dallarından sunduğu seçmeli dersler, çeşitli kurumlarda sunduğu dönem stajı, ve Bölümümüz bünyesinde bulunan iki laboratuvar ile, her öğrencinin kendi ilgi ve kariyer hedeflerine uygun dersler almasına olanak sağlamaktadır.

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün amacı, mükemmele ulaşmayı hedefleyen öğrenciler ve mezunlar yetiştirmektir. Dünyadaki ve ülkemizdeki farklılıkların ve gerçeklerin farkında olan; toplum içinde ve toplum sorunlarına duyarlı; geniş ve esnek dünya görüşüne sahip; olaylara, analitik, eleştirel ve yaratıcı yaklaşabilen; bilimsel bilgiye evrensel düzeyde katkıda bulunacak psikologlar yetiştirmek hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmamızı sağlayan etmenlerden birisi eğitim dilimizin İngilizce olmasıdır. Dünyada hızla ilerleyen bilim dallarından olan Psikoloji biliminde her gün yüzlerce yeni bilgi, bilgi dağarcığındaki yerini almaktadır. Bilim dili olan eğitim dilimiz, siz öğrencilerimiz ve mezunlarımızın her türlü bilgi ve beceriye anında, kimseye bağlı kalmadan ulaşmasını sağlamakta, derslerimizde kullandığımız, yazılı ve görsel materyallerin en yeni, en son çıkan kaynaklar olmasına imkan vermektedir.

Bölümümüzde öğrencilerimize, öğretim üyeleri ve öğrenci hizmet birimleri ile kuracakları bire-bir iletişim sayesinde, kendilerini bireysel ve profesyonel olarak geliştirmeleri için destekleyici bir ortam sağlanır. Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü, her bir öğrencimizin ihtiyaçları doğrultusunda bu gelişimi sağlayabilmesi için akademik danışmanlık hizmetini en iyi şekilde öğrencilerimize sunmaktadır. Bölümdeki akademik danışmanınız sizin ders kayıtlarından başlayarak, ders seçimi, alan seçimi, staj zamanı ve yeri belirleme, not ortalaması, Üniversitenin sağladığı burslardan yararlanmak için yapılması gerekenler gibi her türlü akademik konuda size yol gösterici olan, her bir öğrenciyi bu anlamda ayrı ayrı değerlendiren bölüm öğretim elemanlarımızdan birisidir. Bölümde geçireceğiniz 4 yıl boyunca akademik danışmanınız aynı öğretim elemanı olacaktır ve sizin akademik gelişiminizi sürekli olarak izleyecektir. Danışmanınız akademik konular dışında, bireysel ve sosyal gelişiminiz için de sizi yönlendirir. Bölümdeki akademik danışmanınız ailevi ya da bireysel her türlü sorunda ilk başvuracağınız ve sizi en doğru şekilde yönlendirebilecek kişidir. 2014 yılı girişli tüm öğrencilerimizin akademik danışmanı, Öğr. Gör. İrem Metin’dir. Akademik danışmanınız dışındaki tüm öğretim elemanları da size her türlü desteği vermeye hazır ve isteklidir. Tüm öğretim elemanları ile bire-bir kuracağınız bu sıcak ilişkiler, Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bir aile haline getirmektedir.

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğrenim görme hakkı kazandığınız için sizi bir kez daha kutluyor ve en kısa zamanda aramızda görmeyi arzu ediyoruz. 

Saygılarımla.

 

 

Yrd. Doç. Dr. Neşe Alkan

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı